Gewoon omdat wijn nu eenmaal lekker moet zijn

  +31 (0)6 - 52 75 80 74


  info@bodegasancarlo.nl

PRIVACYBELEID BodEGA SANCARLO

Privacybeleid

BodegaSANCARLO.nl privacy verklaring
versie 1.0 - 03-12-2016

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft

vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de WetBescherming Persoonsgegevens stelt.

Dit is de website van Bodega SANCARLO

Ons afhaaladres is:
Dwarsweg 40 E
3181 HG ROZENBURG

Ons Correspondentie en vestigingsadres is:
Welleweg 4
3232 AW BRIELLE

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 576.071.17

Ons B.T.W.-nummer is NL188865445B03

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

- uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt

- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd

- om de inhoud van onze website te verbeteren

- om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

- om uw voorkeuren te registreren

- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden


We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: info@bodegasancarlo.nl

- Per telefoon: +31 (0)181 - 21 44 68

- Per brief: Welleweg 4 | 3232 AW BRIELLE

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met onsopnemen op het hierboven vermelde adres..

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te

informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle

informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven

vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.