Gewoon omdat wijn nu eenmaal lekker moet zijn

  +31 (0)6 - 52 75 80 74


  info@bodegasancarlo.nl

PRIVACYBELEID BodEGA SANCARLO


Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Bodega SANCARLO. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend zodat jij jouw account kan beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en te factureren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Privacybeleid

BodegaSANCARLO.nl privacy verklaring
versie 18.1 - 22-05-2018

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bodega SANCARLO bewaart persoonlijke gegevens in functie van eigen communicatie en administratie. Hieronder kunt u lezen hoe deze persoonsgegevens verzameld, bewaard en beschermd worden.

Dit is de website van Bodega SANCARLO

Ons afhaaladres is:
Dwarsweg 40 E
3181 HG ROZENBURG

Ons Correspondentie en vestigingsadres is:
Welleweg 4
3232 AW BRIELLE

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 576.071.17

Ons B.T.W.-nummer is NL188865445B03

Inleiding
Bodega SANCARLO verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Bodega SANCARLO verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht. Deze gegevens zijn in veelal standaard mits dit expliciet wordt aangegeven door ons. Dit zijn o.a.

-Naam
-Bedrijfsnaam
-Factuuradres
-Afleveradres
-e-mail
-Telefoon

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Voor hosting (Yourhosting) en onderhoud worden uw en de door u opgegeven persoonsgegevens in uw account opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden worden hoofdzakelijk en alleen verwerkt door Bodega SANCARLO in Nederland.


Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden geen algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren niet het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij dan ook generlei voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Bodega SANCARLO en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt alleen toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden.

Voor het opmaken en verzenden maken wij zelf gebruik van Mailchimp. Door onze adressenlijst toe te vertrouwen aan Mailchimp hebben wij ervoor gekozen om een partner te selecteren die om dit vertrouwen niet te schade, de informatie die zij van ons hebben gekregen te beschermen. Ze zijn o.a. gecertificeerd voor de EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

Verder wordt deze nieuwsbriefadressenlijst niet aan derden verstrekt

Verwerking Persoonsgegevens
Bodega SANCARLO behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Bodega SANCARLO verzamelt alleen Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de Bodega SANCARLO-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van onze administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Bodega SANCARLO-dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of Bodega SANCARLO hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar info@bodegasancarlo.com.

Bodega SANCARLO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.bodegasancarlo.nl of bodegasancarlo.com maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om een websites beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat men na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Beveiliging
Bodega SANCARLO heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Bodega SANCARLO, dan kunt u deze richten aan tel: 0181-215432 of per e-mail: info@bodegasancarlo.com.

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
Bodega SANCARLO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Bodega SANCARLO adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.